Taking too long? Close loading screen.
Εάν σκέφτεστε την αυτοκτονία Eάν ανησυχείτε για κάποιον δικό σας Εάν έχετε χάσει κάποιον δικό σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ»

By: | Tags: | Comments: 0 | July 10th, 2018

H αυτοκτονικότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό, πολύπλοκο και συχνά δυσνόητο ζήτημα για πολλούς επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Για πολλά χρόνια παρέμεινε, και σε ένα μεγάλο βαθμό παραμένει ένα θέμα ταμπού και ένα παραγνωρισμένο ζήτημα στα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης, ακόμη κι αυτών των σχολών επαγγελμάτων υγείας και συμβουλευτικής.  Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, τόσο σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους όσο και στην ευρύτερη  δημόσια σφαίρα παρατηρείται μια αυξημένη ενασχόληση με θέματα που άπτονται των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στην αύξηση των γνώσεων μας σχετικά με τα αίτια και τις θεραπείες που σχετίζονται με την πρόληψη αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται μετά από μία αυτοκτονία. Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για τα νεότερα δεδομένα του κλάδου της αυτοκτονολογίας και θέλουν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και διαχείρισης της αυτοκτονικής κρίσης. Θα εξεταστούν τέσσερις ευρείς τομείς ενδιαφέροντος σχετικά με την αυτοκτονία. Πρώτον, θα γίνει μια επισκόπηση των σύγχρονων επιδημιολογικών δεδομένων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, στον άξονα της εκτίμησης κινδύνου θα εξετασθούν οι παράγοντες κινδύνου, τα προειδοποιητικά σημεία καθώς και οι προστατευτικοί παράγοντες.  Τρίτον, θα δοθούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την παρέμβαση σε περίπτωση κινδύνου καθώς και για την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που αφορούν την εργασία σε συγκεκριμένα πλαίσια (μονάδες νοσηλείας, καταστήματα κράτησης, σχολεία, στεγαστικές δομές κλπ.). Τέλος, θα εξετασθεί το ζήτημα των επιζώντων, των ατόμων που θρηνούν την απώλεια κάποιου δικού τους ανθρώπου λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα που εμφανίζει το πένθος από αυτοκτονία.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Μετά το πέρας των συναντήσεων οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να παραθέτουν βασικές πληροφορίες για την επιδημιολογία της αυτοκτονίας
  • Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου και τα προειδοποιητικά σημάδια της αυτοκτονίας
  • Να αναγνωρίζουν τους προστατευτικούς παράγοντες
  • Να διαμορφώνουν πλάνα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της αυτοκτονικής κρίσης
  • Να διαμορφώνουν πλάνα παρέμβασης μετά από μια αυτοκτονία
  • Να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιζώντων

 

Εκπαιδευτικά μέσα:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω θεωρητικών εισηγήσεων, οπτικοακουστικών μέσων,  ανάλυσης κλινικών περιπτώσεων και βιωματικών ασκήσεων. Προβλέπεται επίσης, η εκπόνηση μιας σύντομης εργασίας κατά ομάδες.

Διάρκεια

30 ώρες που κατανέμονται 3 Σαββατοκύριακα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Επαγγελματίες υγείας με γνώσεις βασικών θεμάτων ψυχοπαθολογίας (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ιατροί, Νοσηλευτές κλπ).
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής

250 ευρώ (φοιτητές, άνεργοι), 350 ευρώ (επαγγελματίες κλπ.)

 

Υποβολή αιτήσεων

Μέχρι τις 27 Ιουλίου, με αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: central@klimaka.org.gr

Τηλ. 210-3417162-3

 

Σάββατο 6  Oκτωβρίου

10:00-15:00

Στάσεις και αντιλήψεις για την αυτοκτονία

Θέματα ορισμού αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών

Επιδημιολογικά δεδομένα

Κυριακή 7  Οκτωβρίου

10:00-15:00

Παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία

Προστατευτικοί παράγοντες

Σάββατο 13  Oκτωβρίου

10:00-15:00

Προειδοποιητικά Σημεία  της αυτοκτονίας

Εκτίμηση Κινδύνου (Α)

Κυριακή 14  Οκτωβρίου

10:00-15:00

Εκτίμηση Κινδύνου (Β)

Δημιουργία πλάνων παρέμβασης

Σάββατο 27  Οκτωβρίου

10:00-15:00

Πρωτόκολλα Παρέμβασης για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Πρωτόκολλα Παρέμβασης μετά από την Αυτοκτονία

Κυριακή 28  Οκτωβρίου

10:00-15:00

Το πένθος μετά απο μια αυτοκτονία

Υποστήριξη επιζώντων

 

Top

Pin It on Pinterest