Πρόληψη των αυτοκτονιών στο Μετρό

By: | Tags: | Comments: 0 | Ιούλιος 1st, 2014

Με αφορμή τις δυο αυτοκτονίες που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο στους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα επαναλαμβάνουμε την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών από τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Η επίπτωση τέτοιων συμβάντων ξεπερνά κατά πολύ την απώλεια ανθρώπινων ζωών και το αρχικό σοκ των επιβατών και εργαζομένων. Οι ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πράξης είναι έντονες και μακροπρόθεσμες για τους συγγενείς και φίλους του θύματος, τους μάρτυρες, τους εργαζόμενους κάθε βαθμίδας του εκάστοτε μέσου μεταφοράς και την κοινωνία γενικότερα. Στο Κέντρο Πρόληψης της Αυτοκτονίας και στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης 1018 έπειτα από αυτά τα συμβάντα γινόμαστε μάρτυρες των παράπλευρων απωλειών μέσω των επισκέψεων και των τηλεφωνημάτων που δεχόμαστε από τους εργαζόμενους, τους επιβάτες καθώς και τους συγγενείς των θυμάτων.

Η συνέχεια εδώ