Ανακοίνωση_Αυτοκτονίες στα Νοσοκομεία

Τον έσωσαν από αυτοκτονία, τον πήγαν στο νοσοκομείο και έπεσε από το παράθυρο!

Η είδηση στο διαδίκτυο πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις άλλωστε, έχει εμπορικό τίτλο… Ωστόσο, αναδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, η απουσία εκείνων των απαραίτητων κατευθύνσεων και μέτρων, τα οποία θα συντελούσαν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αποτροπή του θανάτου νοσηλευομένων ασθενών.

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι η υιοθέτηση βασικών μέτρων και στρατηγικών χαμηλού κόστους στο πεδίο της πρόληψης της αυτοκτονίας, ιδιαίτερα εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δύναται να έχει σημαντικά σωτήρια αποτελέσματα αποτρέποντας την επανάληψη περιστατικών αυτοκτονίας. Είναι σαφές, σύμφωνα και με την επιστημονική μας γνώση και εμπειρία, ότι υπάρχουν άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν λειτουργήσουν καταλυτικά στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των μονάδων υγείας και στην πρόληψη της αυτοκτονίας νοσηλευομένων ασθενών, μέσω της διαμόρφωσης ειδικών συνθηκών νοσηλείας καθώς και τη σχετική εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή σε νοσοκομείο όχι μόνο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά οποιουδήποτε ατόμου με ιστορικό αυτοκτονικότητας, μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία της ζωής. Η λήψη, για παράδειγμα, ενός πλήρους και λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, η συλλογή επιπλέον πληροφοριών από τους οικείους και η ορθή αξιολόγησή τους αποτελούν προαπαιτούμενο της ορθής διαδικασίας. Παράλληλα, οι οικείοι ή/και το οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει να λάβουν σαφή ενημέρωση σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης του ασθενούς.

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος νοσηλείας χωρίς καμία πρόσβαση σε μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασθενής για να θέσει τέλος στη ζωή του καθώς και η διεξαγωγή σχετικού τακτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της συμπεριφορικής συμπτωματολογίας του ασθενούς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης μεταξύ του ασθενούς και του ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, αποτελούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας μίας στρατηγικής ασφαλείας για τον αυτοκτονικό ασθενή. Υπ’ αυτό το πρίσμα, απαιτείται η αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και των στελεχών του.

Τέλος, είναι κρίσιμη η άμεση παραπομπή του ασθενούς σε εξωνοσοκομειακές μονάδες περίθαλψης κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο και η διασφάλιση της συνέχισης της εξειδικευμένης και εξατομικευμένης φροντίδας και θεραπείας του.

Προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αντιστάσεις των μονάδων υγείας καθότι οι θάνατοι από αυτοκτονία εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εμπεριέχουν ευθύνες τόσο για το προσωπικό όσο και για τους φορείς χάραξης πολιτικών στρατηγικών. Έχοντας, πολλαπλά, τονίσει ότι η αυτοκτονία μέσα σε ένα νοσοκομείο, αποτελεί απαράδεκτο γεγονός για την ιατρική κοινότητα και τους ευρύτερους συντελεστές του συστήματος υγείας, πιστεύουμε πως η πρόληψη της αυτοκτονίας θα έπρεπε να αποτελεί κύριο καθήκον των μονάδων υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός, μπορεί να προληφθεί. Σε αυτή τη βάση, χωρίς κόστος, αλλά με σαφή συναίσθηση της ευθύνης των ειδικών, των αρχών και τελικά, της κοινωνίας, απαιτείται η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

 

Αυτοκτονίες σε Στρατόπεδα

Οι 2 αυτοκτονίες της περασμένης εβδομάδας μέσα σε χώρους στρατοπέδων αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την καταλυτική απουσία σαφών και αυτονόητων μέτρων, η ύπαρξη των οποίων θα μπορούσε να σώσει ζωές.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ, έχει επανειλημμένα επισημάνει την απουσία ενός σαφούς πλαισίου υποστήριξης των στελεχών του στρατού και των στρατευσίμων, καθώς και της συνεπαγόμενης δυνατότητας τους οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου Πληροφόρησης του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας εντός χώρων στρατοπέδου έχουν πραγματοποιηθεί, από το 2012, 8 αυτοκτονίες, 7 από τις οποίες με αυτοπυροβολισμό και 1 με απαγχονισμό.
Η άμεση επικαιροποίηση του πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχολογικής αξιολόγησης των στελεχών του στρατού και των στρατευσίμων καθώς και η επανάληψη των σχετικών διαδικασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι διαθέτουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ψυχικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας, αποτελούν προτεινόμενα μέτρα με άμεσα αποτελέσματα. Το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας επανειλημμένα έχει προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ενώ, παράλληλα, έχουν συγγραφεί και εκδοθεί δύο εγχειρίδια για την πρόληψη της αυτοκτονίας, απευθυνόμενα στα σώματα ασφαλείας και στρατού.
Ένας δεύτερος άξονας άμεσης παρέμβασης που εμφαίνεται, για μία ακόμη φορά, από την αυτοκτονία εντός των στρατοπέδων είναι η ανυπαρξία έστω των ελάχιστων μέτρων και προδιαγραφών προφύλαξης και ασφάλειας, όπως για παράδειγμα η υποκατάσταση της σκοπιάς από κάμερες, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.
Επιπρόσθετα, μετά από περιστατικά αυτοκτονίας, κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή ψυχολογικών αυτοψιών προκειμένου όχι μόνο να υποστηριχθούν οι οικογένειες, οι οικείοι και το στρατιωτικό (και μη) περιβάλλον του αυτόχειρα, αλλά και να αναδειχθούν εκείνες οι ελλείψεις, αδυναμίες ή παρεμβάσεις, η αντιμετώπιση και υλοποίηση των οποίων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προληπτικά.
Στο 1018 – Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία έχουμε δεχθεί αρκετές κλήσεις στρατευσίμων, κυρίως, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, επιβάλλεται η διεύρυνση και η πλήρης αναγνώριση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και την ισότιμη εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα χωρίς περιορισμούς και εμπόδια
Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός, μπορεί να προληφθεί. Σε αυτή τη βάση, χωρίς κόστος, αλλά με σαφή συναίσθηση της ευθύνης των ειδικών, των αρχών και τελικά, της κοινωνίας, απαιτείται η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Επικοινωνία: Όλγα Θεοδωρικάκου
210- 34 17 162
central@klimaka.org.gr
help@suicide-help.gr

ΚΛΙΜΑΚΑ_Ανακοίνωση_Αυτοκτονίες_Στρατός_10-8-2015