ΜΜΕ και πρόληψης της Αυτοκτονίας

By: | Tags: | Comments: 0 | Ιούλιος 12th, 2016

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ στην πρόληψη της αυτοκτονίας παραθέτουμε εδώ  έντυπο σύντομων συστάσεων για την δημοσίευση ειδήσεων που αφορούν θανάτους από αυτοκτονία καθώς και τον αναλυτικό οδηγό πρόληψης της αυτοκτονίας για επαγγελματίες των ΜΜΕ.

Συστάσεις για τη δημοσίευση αυτοκτονιών

Πρόληψη-της-Αυτοκτονία_ΜΜΕ