Οδηγός για την αναγνώριση και κατανόηση των αυτοτραυματισμών

By: | Tags: | Comments: 0 | Αύγουστος 22nd, 2017

Σκοπός του οδηγού αυτού, είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον αυτοτραυματισμό. Ιδιαίτερα στις Δυτικές κοινωνίες, παρουσιάζεται αύξηση στη συχνότητα καταγραφής τέτοιων περιστατικών, παρόλο που είναι δύσκολο να έχουμε ακριβείς πληροφορίες και μια ολοκληρωμένη καταγραφή. Τα περισσότερα περιστατικά δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες υγείας, παρά μόνο αν τύχουν της προσοχής των οικείων τους, λόγω των τραυματισμών αυτών κάθε αυτών, ή λόγω συνοδών προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Στο Κέντρο Πρόληψης της Αυτοκτονίας καταφθάνουν συχνά αιτήματα από νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με ζητήματα αυτοτραυματισμού. Ορμώμενοι από αυτό, επιχειρούμε μέσω του παρόντος να περιγράψουμε σε απλή γλώσσα τι είναι ο αυτοτραυματισμός και τον τρόπο που μπορεί να αναζητήσει κάποιος βοήθεια.

Οδηγός για την αναγνώριση και κατανόηση των αυτοτραυματισμών