6Οκτ, 2017

Απαντώντας σε ερωτήματα στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

By: | Tags:

Παγκοσμίως, όπως και στη χώρα μας, οι προσπάθειες σημαντικής μείωσης του αριθμού των αυτοκτονιών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα . Προβλήματα τα οποία δεν οφείλονται μόνο στην ίδια την αυτοκτονική συμπεριφορά, η οποία είναι ιδιαιτέρως σύνθετη και δύσκολα μετρήσιμη αλλά και την ανυπαρξία στρατηγικού σχεδιασμού για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά, είναι ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην απουσία ή αποτυχία παρεμβάσεων είναι η σαφής έλλειψη ουσιαστικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Πρωτόκολλα, όμως, που δεν θα κατευθύνουν μονό με οδηγίες επαγγελματίες της υγείας […]
READ MORE