Taking too long? Close loading screen.
Εάν σκέφτεστε την αυτοκτονία Eάν ανησυχείτε για κάποιον δικό σας Εάν έχετε χάσει κάποιον δικό σας

Το Τεστ Σημείων Wartegg στην Ελλάδα

By: | Tags: | Comments: 0 | May 27th, 2015

Το WZT (Wartegg Zeichen Test) είναι ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας χωρίς θεματική αναφορά. Στην Ελλάδα είναι πρακτικά άγνωστο αν και από δεκαετίες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Λατινική Αμερική και στην Ιαπωνία θεωρείται ως ένα από τα πλέον δημοφιλή και διαδεδομένα τεστ. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι ο επιστημονικός προσανατολισμός των ψυχολογικών τεστ στην Ελλάδα ήταν στραμμένος κυρίως προς τις αγγλοσαξωνικές χώρες, όπου το WZT για λόγους που δεν είναι του παρόντος, εφαρμόζεται ελάχιστα. Με την εισαγωγή του WZT στην χώρα μας φιλοδοξούμε να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση.
Το WZT ως διαγνωστικό εργαλείο
Tο Τεστ αποτελείται από οκτώ τετράγωνα και το κάθε ένα από αυτά περιέχει ένα μικρό σημείο. Το πρώτο τετράγωνο περιέχει μία τελεία, το δεύτερο μια κυματοειδή γραμμή κ.ο.κ.
Ο εξεταζόμενος καλείται με βάση το υπάρχον περιεχόμενο σε κάθε τετράγωνο να ζωγραφίσει κάτι. Μπορεί να ζωγραφίσει ότι θέλει και με όποια σειρά θέλει. Δεν αξιολογείται η ζωγραφική ικανότητα ούτε και ο χρόνος που θα χρειαστεί. Συνήθως η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Το Τεστ μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες. Εκτός από το φύλλο του Τεστ και ένα μολύβι δεν απαιτείται κάποιο πρόσθετο υλικό. Πρόκειται δηλαδή για ένα οικονομικό τεστ σε απαιτούμενο χρόνο και υλικό.
Κριτήρια αξιολόγησης του Τεστ
Η αξιολόγηση του Τεστ διενεργείται αφ’ ενός σε τυπικό επίπεδο, όπου εξετάζονται χαρακτηριστικά όπως η χωροταξική σύνθεση, το είδος της συμπερίληψης του αρχικού σημείου, χαρακτηριστικά των γραμμών κ.λπ. και αφ’ ετέρου στοιχεία που αφορούν στο περιεχόμενο, όπως το θέμα, η πρωτοτυπία ή η διακριτικότητα κ.λπ. σε σύγκριση με τις συνήθεις απεικονίσεις .
Πρωταρχικοί διαγνωστικοί στόχοι
Το Τεστ παρέχει ενδείξεις για βασικές λειτουργίες της δομής της προσωπικότητας όπως ένστικτα και έλεγχος, εξωστρέφεια / εσωστρέφεια, κοινωνικότητα, κυριαρχία συναισθήματος / λογικής, σχέση φαντασίας / πραγματικότητας, καθώς και αντιφάσεις και μονομέρειες που περιέχουν συγκρουσιακές καταστάσεις. Επίσης συνήθως αναδύεται η σημασία που έχουν για τον εξεταζόμενο σημαντικά υπαρξιακά θέματα και στάσεις ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις τέλος, φέρει στην επιφάνεια πιθανές εγκεφαλικές βλάβες. Το Τεστ μπορεί μεν να μην προσφέρει μια ολοκληρωμένη και βέβαιη διάγνωση, αλλά η πληθώρα ισχυρών ενδείξεων και υποθέσεων που παρέχει διευκολύνουν σημαντικά μία περαιτέρω στοχευμένη έρευνα.
Η επιστημονική ομάδα της «Κλίμακα» έχοντας την ευκαιρία να αξιολογήσει ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκε το τεστ ως πρόσθετο εργαλείο, θεώρησε σκόπιμο να μεταφερθεί το τεστ στην Ελλάδα και δημιούργησε για τον σκοπό αυτό μια ομάδα που ανέλαβε να υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την μεταφορά. Από τον εκδοτικό οίκο Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG (Göttingen, Γερμανία) απέκτησε τα δικαιώματα για την έκδοση του φύλλου του τεστ στην Ελλάδα με τον τίτλο «Τεστ Σημείων Wartegg και στην συνέχεια η ομάδα ανέλαβε να εκπονήσει εγχειρίδια για την διενέργεια ερμηνεία και αξιολόγηση τεστ καθώς και το πρόγραμμα για την διενέργεια σεμιναρίων για την εκπαίδευση στην πρακτική εκπαίδευση στην διενέργεια και αξιολόγηση του τεστ.
Η ομάδα διενήργησε μια εκτεταμένη έρευνα κυρίως στην γερμανόφωνη βιβλιογραφία, έλαβε όμως υπ’ όψη και την κριτική αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως προς τα προβολικά τεστ γενικά αλλά και ειδικά για το WZT. Διενήργησε πάνω από 400 τεστ στην Ελλάδα και δημιούργησε ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να είναι δυνατή η ερμηνεία και αξιολόγηση του τεστ για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτές οι εργασίες ολοκληρώνονται σύντομα και προγραμματίζεται η έναρξη των σεμιναρίων για ενδιαφερόμενους ειδικούς της ψυχοδιαγνωστικής. Το σεμινάριο προβλέπεται να έχει διάρκεια περίπου 50 ωρών και θα περιλαμβάνει την ερμηνεία και αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων από τους εκπαιδευόμενους.

Top

Pin It on Pinterest