Στατιστικά

Στατιστικά Αυτοκτονιών στην Ελλάδα, για τα τελευταία έτη 

Έτη

2011 (Άνδρες) 82,4%»  (Γυναίκες) 17,6%
2012 (Άνδρες) 82.1%» (Γυναίκες) 17.9%
2008:

333 Αυτοκτονίες (268 Άνδρες, 65 Γυναίκες)

2009:

391 Αυτοκτονίες (333 Άνδρες, 58 Γυναίκες)

2010:

377 Αυτοκτονίες (336 Άνδρες, 41 Γυναίκες)

2011:

477 Αυτοκτονίες (393 Άνδρες, 84 Γυναίκες)

2012:

508 Αυτοκτονίες (417 Άνδρες, 91 Γυναίκες)

 

Φύλο (Αυτοκτονίες 2012)

Άνδρες: 417 Αυτοκτονίε
Γυναίκες: 91 Αυτοκτονίες

Προφίλ (Αυτοκτονίες 2012)

Ανειδίκευτοι Εργάτες 3,74%

Χειριστές Βιομ. Εγκαταστάσεων & Εξοπ. Συν/λόγησης 2,36%

Ειδικευμένοι Τεχνίτες & Ασκούντες Τεχν. Επαγγέλματα 6,5%

Ειδικευμένοι Γεωργοί 14,96%

Πωλητές Καταστημάτων, Υπ. Αγορών & Παροχή Υπηρ. 1,38%

Υπάλληλοι Γραφείου & Συναφή Επαγγέλματα 10,83%

Τεχνολόγοι 1,18%

Πρόσωπα που ασκούν Επιστήμες 6,3%

Βουλευτές & Ανώτερα/Διευθυντικά Στελέχη 6,69%

Ένοπλες Δυνάμεις 0,79%

Οικονομικά Ανενεργοί 45,27%

** Συνταξιούχοι γενικά, Οικιακά, Μαθητές – Σπουδαστές, Άνεργοι, Άεργοι.

* Όλα τα Στατιστικά προέρχονται από την Κλίμακα και τους συνεργαζόμενους φορείς.