Τελευταία Νέα

Suicide Help

Η αποστολή μας

Το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, ιδρύθηκε το 2012 και λειτουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ, με την Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Οι δράσεις του απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, σε άτομα στα οποία ο κίνδυνος αυτοκτονίας έχει εκδηλωθεί (π.χ.απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονικός ιδεασμός) και σε άτομα που έχουν χάσει κάποιον δικό τους από αυτοκτονία ή που ανησυχούν για κάποιον κοντινό τους άνθρωπο.